Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
10.01.2008. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

W dniu 31.12.2007r. tradycyjnie już odbył się Bal Sylwestrowy zorganizowany przez Obsługę Gastronomiczną działająca przy Klubie, w którym uczestniczyli również członkowie klubu.