Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.12.2007r. Spotkanie z Dariuszem Piontkowskim – Marszałkiem Województwa Podlaskigo

W dniu 17.12.2007r. w siedzibie klubu miało miejsce spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego – Dariuszem Piontkowskim. Spotkanie dotyczyło podsumowania roku 2007. oraz planów na rok 2008 ze szczególnym uwzględnieniem nowych inwestycji i podziału ¶rodków unijnych z puli przeznaczonej na wsparcie przedsiębiorstw.