Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
06.12.2007r. Spotkanie z prof. Andrzejem Zollem

W dniu 06.12.2007r w siedzibie klubu miało miejsce spotkanie z prof. Andrzejem Zollem wybitnym prawnikiem z zakresu prawa tworzonego i stosowanego. Spotkanie było niezwykle interesujące z zakresu wypowiedzi własnej profesora, a w szczególności odpowiedzi na zadawane pytania z sali. W szerokim zakresie omówiona została sprawa niedoskonałości prawa obowiązującego, oraz nowo tworzonego, zwłaszcza że czasami dochodzi do jego niedoskonałości w sposób świadomy, gdyż górę biorą priorytety polityczne.