Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
16.11.2007r. Spotkanie z konsulem Republiki Białoru¶

W dniu 16.11.2007r. w siedzibie klubu z inicjatywy członka klubu Stanisława Łuniewskiego, wła¶ciciela firmy ,,ASTWA” odbyło się spotkanie s Konsulem Generalnym Republiki Białoru¶ w Białymstoku Michałem Alaksiejczykiem, grup± przedsiębiorców z dziedziny gospodarki komunalnej. Wiod±cym tematem spotkania były sprawy dotycz±ce utylizacji azbestu, oraz innych spraw gospodarczych i współpracy w tym zakresie. Podczas spotkania pan konsul zaprosił członków klubu do złożenia wizyty w Republice Białoru¶. Wstępnie uzgodniono, ze do takiego wyjazdu może doj¶ć w miesi±cu styczniu 2008r.