Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 
27.10.03 Spotkanie z Panem Krzysztofem Rutkowskim
W  dniu  27.10.2003r.  odbyło  się  spotkanie  z  Posłem  na  Sejm  Panem  Krzysztofem  Rutkowskim – prywatnym  detektywem. Tematem  spotkania  było  bezpieczeństwo  zawodowe  i  osobiste  w  życiu  codziennym, oraz  minimalizacja  zagrożeń  wynikających  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  a  także  sprawy  gospodarcze  widziane  z  punktu  widzenia  prowadzenia  szczególnej i  specyficznej  działalności  przez  zaproszonego  gościa.