Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
09.11.2007r. Spotkanie z Ambasadorem Rumunii

W dniu 09.11.2007r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Jego Ekscelencj± Gabrielem Constantinowem Bartas - Ambasadorem Rumunii w Warszawie, oraz Mariusem Vitionescu – Ministrem, Radc± d.s. Gospodarczych. Spotkanie dotyczyło wymiany pogladów na temat spraw gospodarczych i ewentualnej współpracy przedsiębiorców z Podlasia i okręgu Brasov w Rumunii.