Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
5.06.2007r. Spotkanie ze służbami skarbowymi.

W dniu 25.06.2007r. W siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych: Wojciechem Orłowskim - dyrektorem Izby Skarbowej w Białym- stoku, oraz Dariuszem Ćwikowskim - dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Tematami wiodącymi była sprawa najbliższej perspektywy łączenia Izb Skarbowych i Celnych, oraz zwalczanie szarej strefy, jako wsparcie na rzecz legalnej działalności gospodarczej. Po wystąpieniach dyrektorów rozgorzała interesująca dyskusja wywoływana pytaniami z sali.