Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
04.06.2007r. Walne Zgromadzenie

W dniu 04.06.2007r. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Materiały i protokół z zebrania znajdują się w biurze u dyrektora Klubu. Podczas zebrania przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Konwentu i Zarządu.

Po wyborach uzupełniających skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Lech Jerzy Pilecki - Prezes Zarządu
2. Jerzy Kindziuk - Wiceprezes
3. Jan Borawski - Wiceprezes
4. Anna Krygier - Wiceprezes - skarbnik
5. Wojciech Kręcisz - Wiceprezes
6. Tadeusz Klimowicz - Wiceprezes - sekretarz
7. Leszek Zaniewski - Wiceprezes

Skład Konwentu po wyborach uzupełniających jest następujący:

1. Stanisław Łuniewski - Przewodniczący
2. Marek Zalewski - Wiceprzewodniczący
3. Agata Ciok - Wiceprzewodnicząca
4. Jan Karpiuk - Wiceprzewodniczący
5. Hubert Kaczyński - Wiceprzewodniczący