Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.05.2007r. Spotkanie w PKB

17.05.2007r. o godz. 18.00 w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z:
1. Andrzejem Lepperem - Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Genowefą Wiśniowską - Wicemarszałek Sejmu RP
3. Andrzejem Aumillerem - Ministrem Budownictwa
4. Anną Kalata - Minister Pracy i Polityki Społecznej
Podczas spotkania poruszane były tematy gospodarcze i dotyczące przedsiębiorczości.