Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17.04.2007r. Spotkanie z Wojewodą Podlaskim

W dniu 17.04.2007r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Bohdanem Paszkowskim - wojewodą podlaskim. W szerokim zakresie poruszone zostały sprawy współpracy administracji z przedsiębiorcami, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, prywatyzacji przedsiębiorstw pozostających w gestii włascicielskiej Wojewody. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją wynikłą z pytań zadawanych z sali.