Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
28.03.2007r. Spotkanie z Adamem Wajrakiem

W dniu 28.03.2007r. w siedzibie Kluibu mieło miejsce spotkanie z Adamem Wajrakiem - redaktorem Gazety Wyborczej, poświęcone budowom obwodnic Augustowa i Wasilkowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele somorządów lokalnych, GDDKiA, starostw powaitowych, Urzędu Wojewódzkiego i szereg innych osób powiązanych z budową obwodnic, jak i zainteresowanych tym tematem. Adam Wajrak, jako aktywny uczestnik protestu ekologów przedstawił swoje stanowisko co wywołało burzliwą dyskusję uczestników spotkania popartą rzeczowymi argumentami. Spotkanie było niezwykle ciekawe, ale każda ze stron pozostała przy swoim stanowisku.