Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
07.03.2007 Spotkanie z Leszkiem Cichym

W dniu 07.03.2007r. w Klubie gościł Leszek Cichy - znany himalaista , finansista i bankowiec. Jako pierwszy w świecie dokonał wejścia zimą na Mount Everes - 17.02.1980r. Ponadto jest zdobywcą Korony Ziemi - najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Zawodowo jest Wiceprezesem Banku Wspólnoty Europejskiej , Dyrektorem Departamentów Inwestycji Kapitałowych w kilku bankacy , Dyrektorem Finansowym w kilku dużych Korporacjach Finansowych i Grupach Kapitałowych. Podczas spotkania przedstawił półgodzinny film z słynnej wyprawy zimą na Mount Everest , oraz opowiedział o heroizmie tego wyczynu. przedstawił równierz krótkie opisy innych wypraw przy zdobywaniu Korony Ziemi. Spotkanie okazało sie niezwykle interesujące i spotkało sie z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości.