Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 
20.10.03 Wręczenie wniosku Preyzdentowi Białegostoku
W  dniu  20. 10.2003r.  Członkowie   Zarządu  i  Konwentu: Lech  Pilecki,  Jerzy  Kindziuk, Anna  Krygier, Stanisław  Łuniewski, Marek  Zalewski, Wojciech  Kręcisz, oraz  dyr. Klubu  Tadeusz  Backiel  złożyli  na  ręce   prezydenta  Miasta  Ryszarda  Tura  wniosek  o  nadanie  terenom  lotniska  Kryblany  im  Jana  Pawła  II. Wręczenie  odbyło  się  w  obecności  TVP Białystok  i  ukazało  się  w  wiadomościach.