Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
19.11.2006r. Zawody strzeleckie

W dniu 19.11.2006r. na strzelnicy sportowej ,,HUBERTUS" przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku odbyły się zawody strzeleckie członków Podlaskiego Klubu Biznesu o Puchar Prezesa Klubu. Strzelanie zostało przeprowadzone z dwóch rodzaju broni t.j. krótkiej - pistolet , oraz długiej typu ,,Winchester"

W Łącznej punktacji na 180 możliwych z wynikiem 160 pkt. zwyciężył Wojciech Strzałkowski
II-gie miejsce z wynikiem 154 pkt. zajął Ryszard Iwaszkiewicz,
III-cie mijsce z wynikiem 152 pkt. wystrzelał Tadeusz Rogucki.
Poziom zawodów był bardzo wysoki, albowiem pozostali uczestnicy uzyskali zbliżone wyniki z dobrymi rokowaniami na przyszłość.