Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail:

klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 
17.10.03 Posiedzenie Zarządu i Konwentu Klubu
W  dniu  17.10.2003r.  odbyło  się   połączone  posiedzenie  Zarządu  i  Konwentu  Klubu.  Omawiane  były  sprawy  wizyt  w  klubie  Pani  prof.  Aldony  Kameli  Sowińskiej  w  dniu 21.10.03r.  Posła  Krzysztofa  Rutkowskiego w  dn. 27.10.2003r., Pana  Mariana  Krzaklewskiego  w  dniu  29.10.2003r., oraz  Posła  Pana  Józefa  Oleksego.

         Następnie  podjęto  jednogłośnie  decyzję, że  obchody  dziesięciolecia  Klubu  zostaną  przełożone  na  wiosnę  2004r.

                Obecni  na  zebraniu  byli:

1.Lech           Pilecki

2.Stanisław   Rokicki

3.Anna          Krygier

4.Jerzy          Kindziuk

5.Jan             Borawski                                 protokółował

6.Grzegorz    Święcicki

7.Stanisław   Łuniewski                               Tadeusz  Backiel

8.Wojciech     Kręcisz

9.Marek         Zalewski