Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 
18.02.03 Spotkania Reprezentantów Branży Budowlanej i Motoryzacyjno - transportowej

W lutym 2003r. odbyły się spotkania, których celem było utworzenie grupy osób zajmujących się reprezentowaniem interesów branży budowlanej i branży motoryzacyjno – transportowej. Podlaski Klub Biznesu świadom problemów nurtujących powyższe środowiska pragnąłby stworzyć reprezentatywną grupę, która tworzyłaby kierunki rozwoju przedsiębiorczości, a także opracowywałaby tematy do przedstawienia wobec władz wojewódzkich i miejskich.

Na najbliższe tygodnie przewiduje się także zorganizowanie spotkania przedstawicieli branży komputerowej i turystycznej.