Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

Podlaski Klub Biznesu wraz z Izb± Przemysłowo-Handlow±w Białymstoku byli w dniu 16/02/2017 gospodarzami spotkania z ambasadorem Białorusi JE Aleksandrem Averyianowem. Spotkanie w Pałacau Hasbacha dotyczyło rozwoju gospodarczego i oczekiwań Podlaskich i Białoruskich przedsiębiorców w kontek¶cie wzajemnych stosunków gospodarczych, wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. W¶ród licznie przybyłych go¶ci nie zabrakło konsula generalnego konsulatu republiki Białorus pani Ally Fedorovej, a także przedstawicieli podlaskich władz samorz±dowych czy ¶wiata biznesu. Audiencję prowadził konsul honorowy republiki Chorwacji pan Wojciech Strzałkowski.